| |
 
Impresszum

Magyar Franchise Szövetség

Titkárság

főtitkár:

  • Dr. Mandel Katalin

1027 Budapest, Margit krt. 64/B.
Telefon: 0620-342-3-342
E-mail:
fotitkar(kukac)franchise.hu

 

Jogi nyilatkozat 

Tájékozató a honlapon szereplõ információk jogi vonzatáról

A honlap tartalma a Magyar Franchise Szövetség (továbbiakban: Szövetség) szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a Szövetség elõzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie - többek között - a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntetõ Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A Szövetség engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Elõzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetõk el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérõ célra.

A honlap tartalmának szerzõi joga (különös tekintettel a cikkekre és a fényképekre) a Szövetséget illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzõi joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A honlap tartalma nem minõsül közhiteles nyilvántartásnak vagy közokiratnak, azt a Szövetség kizárólag tájékoztató jellegûnek tekinti.

A honlapon található külsõ hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a Szövetség befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mail-ban vagy honlapon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul ahhoz, hogy a tartalomszolgáltató - minden felelõsség nélkül - közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. A honlap letöltésébõl eredõ bármilyen kár megtérítését a Szövetség kizárja.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szövetség minden kártérítési felelõsséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthetõ hálózat.

A Szövetség nem vállal felelõsséget semmiféle kárért és különösen a Szövetség nem tehetõ felelõssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségbõl, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésbõl származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

"