Tanácsadás

Szabályzat
a Magyar Franchise Szövetség tanácsadói tevékenységének díjazásáról

A Magyar Franchise Szövetség Titkársága a tanácsadásért hozzáforduló ügyfelek részére, az alábbi díjszabás szerint nyújt tanácsadói szolgáltatást.

Első alkalommal a tanácsadás fél óra erejéig DÍJMENTES. Ezen túlmenően:


I.

Amennyiben a tanácsadási igény a franchise általános helyzetét, illetve a Szövetségről szóló tájékoztatást érinti, úgy

a tanácsadás első fél órája: INGYENES.
 

II.

Az ezt meghaladó időt igénybevevő, valamint ettől eltérő témájú tanácsadói szolgáltatás díja aszerint alakul, hogy a tanácsadást igénybevevő tagja-e a Magyar Franchise Szövetségnek, vagy sem.
 

  • TAG ESETÉBEN,

ha a tanácsadási igény a Franchising Európai Etikai Kódexében foglaltak értelmezésére irányul

a tanácsadás: INGYENES.
 

 

Ha a tanácsadási igény témája a fent meghatározottakon túlterjeszkedik

a tanácsadási díj: 25.000,- Ft+Áfa/óra

 

  • NEM TAG ESETÉBEN,

az 1. pont szerinti információt meghaladó

tanácsadási díj: 30.000,- Ft+Áfa/óra

III.

A Magyar Franchise Szövetség Titkársága jogosult arra, hogy a tanácsadói szolgáltatást igénybevevő részére szakmai cég igénybevételét javasolja.

IV.

A tanácsadói díj megfizetése az igénybevétel igazolását követően számla ellenében, készpénzben vagy a Szövetség számlájára történő átutalással történik.
 

Jóváhagyva:
a Magyar Franchise Szövetség Elnökségének 2001. március 26-i határozatával


 

  MFSZ tag nem tag
A franchise általános helyzete, Szövetségről szóló tájékoztatás esetén az első 30 perc ingyenes ingyenes
Etikai Kódexben foglaltak értelmezése ingyenes 30.000,- Ft+Áfa/óra
Ezeket meghaladó téma esetén 25.000,- Ft+Áfa/óra 30.000,- Ft+Áfa/óra

 

"