Franchise átvevő

FRANCHISE ÁTVEVŐ

(részlet a Franchise vállalkozás c. könyv, "A Franchise"
című fejezetéből - szerző: dr. Mandel Katalin)


EGY FRANCHISE EGYSÉGET ÜZEMELTETŐ ÁTVEVŐ

Egy adott rendszer franchise átvevői valamennyien - tartalmában, jogi és pénzügyi struktúráját tekintve azonos szerződést kötnek a rendszergazda vállalkozásának vezetőjével. A továbbiakban papíron azonos jogú, független partnerekként működnek.

A franchise hálózatban dolgozó rendszergazdák (jog-átadók) és átvevők tehát szerződéses jogviszonyban állnak egymással, az együttműködés létrejöttekor kölcsönösen, írásban rögzítik elvállalt kötelezettségeiket.

A szerződés tartalma a franchise vállalkozás növekedésével, új piaci körülmények hatására változhat, vagyis az egyforma feltételrendszer az azonos időben csatlakozó partnerekre vonatkozik. Induló franchise-hálózatoknál a rendszergazda még nem rendelkezik semmilyen franchise tevékenységét bemutató referenciával, hálózat irányítási tapasztalattal, márkaneve és üzleti struktúrája még nem képvisel különösebb piaci értéket. Mikor azonban üzlete piaci létjogosultságát számos sikeres franchise partner felmutatásával bizonyítja, már megteheti, hogy más csatlakozási feltételeket és magasabb belépési díjat állapítson meg.

Bár minden hálózat egyéni stílusban valósítja meg az együttműködést, a folyamatos kapcsolattartás, a szakmai tudás megosztása, valamint a rendszeres, franchise átadóktól a csatlakozó partnerek irányában történő ellenőrzés hozzátartozik a franchise jellegéhez. A gyakorlat szerint az ellenőrzések a tíz-húsz egységet befogadó rendszereknél cégen belül is megvalósíthatóak. Nagyobb hálózatok esetén a rendszergazdák erre a célra alakult társaságokat bíznak meg az ellenőrzés lebonyolítására. Gyakori a próbavásárlásra (mystery shopping) szakosodott cégek bevonása az ellenőrzési folyamatba.

Változó, hogy a rendszergazdák milyen feltételekkel kötnek szerződést a friss csatlakozókkal. Jellemző kiadás a már korábban említett belépési díj, amely nem mindenhol követelmény, és a rendszergazdák általában, az üzlet nagyságával arányosan összeget állapítanak meg. Nincs szabály továbbá arra vonatkozólag, hogy az adott rendszer évente, vagy havonta igényli a tagság folyamatosságát biztosító díjat, valamint, hogy az említett összeget egy, a partnerrel közösen megállapított fix összegben, vagy százalékos juttatásban, vagy ezek kombinációjaként állapítják meg. A harmadik franchise-rendszereknél szokásos fizetendő díj a hirdetési, vagy marketing hozzájárulás, amely szintén általában rendszeres kiadás.

Mivel a franchise típusú üzletkötés egymásrautaltságot és kölcsönös sikerérdekeltséget eredményez, a társulni készülő felek belépésükkor kötelesek aláírni, hogy a szerződésben meghatározott együttműködés ideje alatt betartják az őket befogadó franchise rendszer etikai kódexét.

A MULTI-FRANCHISE ÁTVEVŐ / MULTI-UNIT FRANCHISEE

Akkor beszélünk multi-franchise átvevőről, ha egy átvevő egy adott franchise-hálózatban több egységet üzemeltet. Ebben az esetben általában a további egységeket kedvezőbb díjak mellett nyithatja meg.

A multi-franchise átvevő kevésbé vesz részt a mindennapi működésben, megfelelő személyzettel biztosítja azok megfelelő üzemeltetését. Ezen átvevőknél nem jellemző a földrajzi meghatározottság. Számos esetben, különböző városokban, esetleg országokban rendelkeznek egységekkel.

Magyarországon a McDonald’s működik ilyen felállásban, számos átvevője több étterem jogát vásárolta meg, és sikeresen működteti.
Léteznek olyan területek, mint például az ingatlan szektor, ahol számos rendszergazda előnyben részesíti, ha egy kisebb városban, vagy egy kerületben, a verseny kiküszöbölésének érdekében ugyanaz az átvevő nyit egységeket.

A rendszergazdák azért részesítik előnyben a multi-franchise átvevőket, mert bár számos egységet üzemeltetnek, csak egy partnerrel kell tartani a kapcsolatot. Az új üzletek nyitásánál nem kell foglalkozni a betanítással, hiszen tapasztalt partnerről van szó. Egy bevált partner üzletnyitása már magában is kisebb üzleti kockázatot rejt, mintha egy új franchise átvevőnk nyit új egységet. Ez egyben költségtakarékos terjeszkedést is jelent a betanítás, folyamatos kapcsolattartás terén. A multi-franchise átvevő rendszerint üzlet számával arányos franchise-központot épít ki az egységek irányítására.

Meg kell említeni a multi-franchise rendszer kiépítésével járó kockázatokat is. Amennyiben egy rendszergazda engedi, hogy 1-2 átvevője, „hálózattá” nője ki magát a franchise-hálózatában, és nem korlátozza, hogy egy franchise-átvevő maximum hány egységet nyithat, előfordulhat a „farok csóválja a kutyát” esete. Számos negatív hazai és nemzetközi példa van erre, mikor egy átvevő már annyi egységet nyitott, hogy „diktál” szinte az egész rendszernek, hiszen kiválása a hálózatból már akkora kárt okozna, hogy a rendszergazda mindent megtesz ennek elkerülése érdekében.

Szintén fontos odafigyelnie a rendszergazdának, aki számos multi-franchise átvevővel rendelkezik, hogy ugyanolyan elbánásban részesítse átvevőit. Ellenérzést vált ki partnereinkben, ha nem egyenrangú módon kezeljük őket. Próbálják meg elkerülni bármely partnerükkel a kivételezést, mert rossz hangulatot teremtenek az egész hálózatban!

MULTI-BRAND ÁTVEVŐ

A Multi-Brand átvevők több franchise-hálózatnál működnek franchise átvevőként.

Ezen vállalkozók számára „bevált” üzleti forma a franchise. Mikor az első franchise jogot megvették, pozitív tapasztalatokat szereztek, bejöttek üzleti számításaik, és a továbbiakban is üzleti befektetéseiknél franchise lehetőségeket kerestek. Rájöttek, hogy sokkal hasznosabb egy már mások által kidolgozott üzleti modellt megvásárolni, mint saját koncepciót felállítani.
Vannak olyan vállalkozások, akik egy-egy hálózatnál több üzletet is működtetnek egyszerre és olyanok, akik ingatlannal, vagy üzletházzal rendelkeznek, és ide vásárolnak meg több koncepciót.

Számos vállalkozó összeállít egy portfoliót különböző területeken működő franchise-vállalkozásokból, megvásárolja a jogokat, és egyszerre több hálózatnál jelenik meg átvevőként. Magyarországon is egyre több vállalkozó választja ezt a formát.

"