Tagság előnyei

A Magyar Franchise Szövetség mint érdekképviseleti szervezet alapvelő feladatának tartja többek között a vállalkozók, valamint a franchise-ban hálózatot indítani kívánó magánszemélyek és szervezetek tájékoztatását, ismereteik bővítését. A napjainkban tapasztalható, a franchise hálózatok irányában megnyilvánuló egyre növekvő érdeklődés mindenképpen indokolja, hogy mind a hálózatok, mind pedig az átvevők minél pontosabb képet kapjanak a szektorról, ezáltal sokkal sikeresebben irányíthassák üzletüket.

 
Az ismeretbővítés egyik alapvető formáit jelentik a Magyar Franchise Szövetség által indított különböző szakmai képzések. 
Az oktató programok két meghatározó témakörre épülnek. Az egyik a vállalkozó szempontjából vizsgálja a franchise-t, aki szeretne egy már jól működő hálózat tagjaként egy franchise egységet működtetni. A másik azon hálózatok számára ad mélyebb betekintést, amelyek már néhány egységet sikeresen működtetnek és keresik a növekedés, hálózatfejlesztés útját. Ezen belül kapnának bővebb tájékoztatást arról, hogyan kereshetnek új átvevő-partnereket, hogyan köthetnek mindkét fél számára előnyös szerződést, illetve a már meglévő partnereiket miként tudják a hálózatban tartani.
 
Szövetség tagja lehet bármely, a franchise szakma területén működő szervezet, (gazdasági társaság), egyéni cég, illetve vállalkozó, intézet, intézmény, amely (aki) vállalkozási tevékenységet végez, a Szövetség alapszabályát és a Franchising Európai Etikai Kódexet magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, a tagdíj fizetését vállalja. 
A Magyar Franchise Szövetség tagjai között megtalálhatóak az induló hálózatoktól kezdve a legsikeresebb franchise rendszerek hazánkban.
 
A franchise etikai normák vállalása
 
A Magyar Franchise Szövetség rendes tagjává csak az a hálózat válhat, amely bejegyzett márkanévvel rendelkezik, a know-how-ja titkos, azonosított, értékkel bíró, betartja a Franchise Etikai Kódexet, értékeli és elismeri a franchise átvevőit.
 
Szakmai közösség
 
A Magyar Franchise Szövetség számos franchise hálózatot tömörít, köztük hazánk legismertebb, legfejlettebb rendszereit. Ezt a felhatalmazott tudást a Szövetség tagjai, az induló hálózatok, az átvevők, valamint az egész hazai franchise gazdaság szolgálatába állítja.
 
Aktív szervezet
 
A Magyar Franchise Szövetség minden tagját képviseli hazai és nemzetközi fórumokon. Szakmai előadásokat, rendezvényeket szervez, melyeken keresztül megismerteti és népszerűsíti a franchise gazdaság, kereskedelmi és jogi összefüggéseit. Intenzív lobbi-tevékenységet folytat kormányzati- és döntéshozói szerveknél. Megismerteti és fejleszti a Franchise Etikai Kódexet.
"