Belépés feltételei

A Szövetség tagja lehet bármely, a franchise szakma területén működő belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó stb.), intézet, intézmény, más jogalany, amely (aki) a franchise vállalkozáshoz kötődő tevékenységet végez, valamint a Szövetség alapszabályát és a Franchising Európai Etikai Kódexet (továbbiakban Etikai Kódex) magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és a tagdíj fizetését vállalja.

 
A tagok belépése a Szövetségbe önkéntesen történik. A Szövetség tagjai sorába a belépés a Szövetség elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépő nyilatkozik arról, hogy a Szövetség alapszabályát és a tagok együttműködésének és piaci magatartásának etikai normáit (Etikai Kódex) magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
A tagok a Szövetség bankszámlájára minden év március 01-ig éves tagdíjat fizetnek. Ha a belépés időpontja az adott év július 31-ig eső időpontra esik, úgy a tag teljes éves tagsági díjat köteles fizetni. Ha a belépés időpontja október 31-ig eső időpontra esik, úgy az éves tagdíj 75%-a fizetendő. A befizetett tagdíj nem követelhető vissza.
 
A szövetségi tagsághoz szükséges Belépési Nyilatkozat innen tölthető le (Word doc formátum). Letöltés >>
"